Om COMPLECTOR

COMPLECTOR ledarskap startades av Henry Kärrström.

Bakgrund

Min yrkesbana startade i Stockholm inom psykiatrin, och där grundades mitt intresse för att utveckla andra människor. Efter några år inom IT produktion började jag min första tjänst som avdelningschef. Sedan 1986 har jag arbetat som chef och ledare i olika branscher och alltid haft stort personalansvar.
Jag är också utbildad diplomerad coach.
Sedan 2005 är jag verksam i Skåne. Att agera coach/mentor, liksom att ständigt utveckla, förbättra och effektivisera inom produktionsorganisationer har tillhört mina huvudsakliga uppgifter. Mitt fokus på att få andra människor att utvecklas utifrån sina egna mål och förmågor har varit en stor framgångsfaktor i de organisationer jag arbetat i.
Jag har lång erfarenhet av att arbeta i produktionsrelaterade miljöer (7/24) med både företagsfusioner och verksamhetsövertagande. Vikten att snabbt få motiverad personal, effektiv produktion och en enhetlig företagskultur kan inte nog poängteras.

Vid sidan av arbetet har jag suttit i ett flertal styrelser inom idrottsrörelsen och andra organisationer.