Interimschef

Tidsbegränsade chefsuppdrag i samband med organisationsförändringar…

Under en begränsad period driva förändringsprocesser eller förbättringsarbete inom produktionsmiljöer eller inom arbetsgrupper för att säkerställa kvalitet i leveranser.

Chefsuppdrag under tiden som t ex en rekryteringsprocess pågår. Uppdragets storlek/längd bestäms i samråd med uppdragsgivaren.