Ledarskaps­utveckling

Coaching syftar till att skapa insikt om hur man bäst utvecklar den kapacitet, de förmågor och egenskaper som redan finns hos individen.

Vi hjälper chefer att utveckla sitt ledarskap och coachar medarbetare exempelvis i samband med organisationsförändringar. Syftet med coaching kan också vara att finna nya karriärvägar, få stöd i en enskild fråga eller kanske att komma ur ett beteende och förändra en vana.

 Processen

1) Behovsanalys och kundanpassning

2) Intervju, Analys, Potential
Coachande samtal som är anpassade efter individens behov

3) Uppföljning

Den initiala intervjun syftar till att kartlägga förväntningar, målsättning, ansvarsområden, egenskaper, drivkrafter, styrkor och utvecklingsområden. Vi behandlar synen på arbetet och rollen, styrkor och svagheter.

Samtalen utgår från organisationens behov och individens potential. Vi identifierar styrkor och behov av utveckling och sätter konkreta mål. Mellan samtalen ges konkreta uppgifter att arbeta med på den egna arbetsplatsen, med möjlighet till avstämningar via telefon vid behov. Vi har ett operativt fokus och planerar samtalen utifrån verksamhetens och individens möjligheter.