Organisations­utveckling

Förändringsarbete, motivationsprogram, utveckling av företagskultur.

Förändringsarbete, utveckling av företagskulturer i snabbt växande företag eller i samband med företagsfusioner/sammanslagningar av produktionsenheter. Säkerställande av företagets leveransförmåga. Här utgår vi från individen/gruppen och säkerställer kvalitet, motivation och driv i arbetslaget.
Uppdragets storlek/längd bestäms i samråd med uppdragsgivaren.